Copyright 

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor onze klanten, waarbij het niet is toegestaan teksten en/of foto's van deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sebregts Ballooning is het niet toegestaan teksten en/of foto's van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

 

Alle foto's en teksten op de ballonvaart site www.sebregtsballooning.nl zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw recht, mail dan naar info@sebregtsballooning.nl en wij zullen het desbetreffende item per direct verwijderen, mits de inbreuk naar onze mening in redelijke mate is aangetoond.

 

Sebregts Ballooning

BTW nummer: NL 0425.60.536.B01

KvK Tilburg: 18064173